Tổ chức thành công đại hội điểm Chi bộ Khối các phòng chức năng, Đảng bộ Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh

Sáng ngày 09 tháng 10 năm 2022, Chi bộ Khối các phòng chức năng, Đảng bộ Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2025.

0
228

Sáng ngày 09 tháng 10 năm 2022, Chi bộ Khối các phòng chức năng, Đảng bộ Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2025. Đại hội Chi bộ Khối các phòng chức năng được Đảng bộ Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh lựa chọn là Đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho Đại hội các Chi bộ trực thuộc.
Chi bộ Khối các phòng chức năng Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh có 27 đảng viên, trong nhiệm kỳ qua, vượt qua khó thăn, thách thức, Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hiệu quả công tác xây dựng Đảng và hoàn thành các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của đơn vị; tăng cường phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể, tích cực, chủ động hoàn thành các công việc theo chức năng, nhiệm vụ và các công việc được giao, cơ bản đạt yêu cầu chất lượng và đảm bảo tiến độ. Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo sát sao trong việc thực hiện các nghị quyết, nhất là các nghị quyết liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ chính trị được phân công.

Quang cảnh Đại hội Chi bộ Khối các phòng chức năng lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2025

Chi ủy đã làm tốt công tác phân công đảng viên giúp đỡ quần chúng phấn đấu tích cực để bồi dưỡng kết nạp đảng, đã tập trung lãnh đạo đơn vị, tổ chức công đoàn, làm tốt chức năng vận động cán bộ viên chức, người lao động là nhân viên y tế khối các phòng chức năng để hoàn thành tốt công tác tham mưu, quản trị, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu trên tinh thần tự giác, cố gắng phấn đấu. Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát đảng viên hàng năm của chi bộ cũng được triển khai nghiêm túc, đúng quy định, hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên. Các đảng viên được kiểm tra đều được đánh giá chấp hành, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Trên cơ sở kế thừa và phát huy kết quả đã đạt được, phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2022-2025, Chi bộ Khối các phòng chứuc năng chủ động khắc phục khó khăn sau dịch COVID-19, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, tạo sự thống nhất cao trong toàn đảng viên của chi bộ; triển khai đồng bộ các biện pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ được giao, phát huy sáng tạo, dân chủ, thống nhất trong mỗi cán bộ, đảng viên.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, các đại biểu tham dự đại hội đã bầu Chi ủy Chi bộ với các chức danh Bí thư, Phó Bí thư và Chi uỷ viên Chi bộ Khối các phòng chức năng, nhiệm kỳ 2022-2025, cụ thể như sau:
1. Đ/c Lê Ngọc Quí – Trưởng phòng, Phòng Hành chánh quản trị; Chủ tịch Công đoàn Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh – Bí thư Chi bộ
2. Đ/c Đỗ Thu Hường – Trưởng phòng, Phòng Công tác xã hội – Phó Bí thư Chi bộ
3. Đ/c Lê Văn Phương – Phó Khoa, Khoa Nội tim mạch, thần kinh; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh – Chỉ uỷ viên Chi bộ

SHARE