Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch mở thêm ngành y dược cổ truyền

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TPHCM) vừa công bố quyết định thành lập Khoa y dược cổ truyền. Qua đó, ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch chính thức nâng số lượng khoa thuộc trường lên 8 khoa.

0
2156

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TPHCM) vừa công bố quyết định thành lập Khoa y dược cổ truyền. Qua đó, ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch chính thức nâng số lượng khoa thuộc trường lên 8 khoa.

Lãnh đạo Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch trao Quyết định thành lập Khoa y dược cổ truyền

Việc thành lập Khoa y dược cổ truyền góp phần lan tỏa các giá trị tốt đẹp của tập thể Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Viện Y dược học dân tộc TPHCM, tiếp tục kế thừa truyền thống, phát huy toàn diện hiệu quả giá trị nhân văn của nền y, dược cổ truyền kết hợp y học hiện đại trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân.
Ngoài ra, Khoa y dược cổ truyền còn được thành lập với chiến lược và mục tiêu phát triển y dược cổ truyền theo hướng đào tạo chuyên ngành y dược cổ truyền trình độ đại học, sau đại học, các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chuyên ngành.
Theo thông tin từ lãnh đạo nhà trường, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch dự kiến năm học 2023-2024 sẽ tuyển sinh ngành mới thành lập này, trước mắt là đào tạo bác sĩ y dược cổ truyền. Đặc biệt, trường cũng sẽ công bố thành lập các ngành đào tạo mới trong những năm sắp tới, hoàn thiện mô hình Đại học Khoa học sức khỏe.

Nguồn: Báo Sài Gòn Giải Phóng Online

SHARE