Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình ngày hội gia đình với chủ đề “ Gia đình là số 1”

Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình tham quan du lịch ngày hội gia đình từ ngày 14/7 đến ngày 16/7 cho toàn thể cán bộ viên chức, người lao động Viện với chủ đề “ Gia đình là số 1”

0
690

Ban giám đốc Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình tham quan du lịch từ ngày 14/7 đến ngày 16/7 cho toàn thể cán bộ viên chức, người lao động Viện với chủ đề “ Gia đình là số 1” nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam, là dịp để các gia đình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng hạnh phúc gia đình, gia đình văn hóa, hướng tới sự phát triển bền vững của gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, gìn giữ, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong gia đình. Ngày hội được tổ chức với nhiều hoạt động vui chơi đa dạng như tát mương bắt cá, thi đổ bánh khọt, đạp xe qua cầu ván, bơi xuồng, kéo co trên cầu, đu zipline…đặc biệt đêm hội gia đình Viện Y dược học dân tộc với chủ đề: “Gia đình là số 1” với nhiều tiết mục hấp dẫn, hứa hẹn toàn thể nhân viên sẽ có một chuyến đi đáng nhớ,  nâng cao trách nhiệm của mỗi thành viên trong việc giữ gìn, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.


SHARE