Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tập huấn kiến thức nghiệp vụ an toàn lao động

Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh phối hợp Viện An toàn vệ sinh lao động TP. Hồ Chí Minh mở các lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho toàn thể nhân viên y tế, cụ thể theo các nhóm 1, 3, 4, 6 theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 và Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018.

0
644

Nhằm cung cấp kiến thức về an toàn lao động cho đội ngũ cán bộ y tế đang tham gia công tác tại Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng môi trường làm việc đảm bảo tiêu chí chất lượng bệnh viện, tiêu chí về sức khỏe, an toàn, môi trường, tiến tới nâng cao chất lượng phục vụ công tác khám chữa bệnh tại đơn vị. Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh đã phối hợp Viện An toàn vệ sinh lao động TP. Hồ Chí Minh mở các lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho toàn thể nhân viên y tế, cụ thể theo các nhóm 1, 3, 4, 6 theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 và Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018.

Các học viên chụp ảnh lưu niệm tại buổi tập huấn
Buổi tập huấn cung cấp kiến thức về an toàn, vệ sinh lao động cho cán bộ, nhân viên y tế Viện, cũng như hạn chế những rủi ro không may xảy ra vì tai nạn lao động hiện là một vấn đề được rất nhiều người quan tâm, bởi đây chính là một tác động xấu đến sự phát triển của đơn vị, là gánh nặng cho gia đình, xã hội.

Tập huấn nhóm 1, 4
Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh luôn duy trì lớp tập huấn an toàn lao động hàng năm, các nhân viên y tế được hướng dẫn tìm hiểu luật an toàn lao động, ôn lại những kiến thức về an toàn lao động với các nội dung như: chính sách, chế độ, quyền, nghĩa vụ, đặc điểm, yếu tố tác hại, bệnh nghề nghiệp thường gặp đối với nhân viên y tế, kiến thức cơ bản các yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, phương pháp cải thiện điều kiện lao động, văn hóa an toàn trong ngành y tế, nguyên tắc cấp phát, sử dụng, bảo quản phương tiện bảo vệ cá nhân, tình hình tai nạn lao động, hướng dẫn phương án thoát nạn khi gặp sự cố (cháy nổ, thang máy….)

Lớp tập huấn nhóm 3
Hơn 400 nhân viên y tế tham gia lớp tập huấn và được chia các nhóm (nhóm 1,3,4,6). Tại các lớp tập huấn, các giảng viên đi sâu vào lĩnh vực làm việc chuyên môn, giúp cho nhân viên trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng phòng tránh và xử lý được các sự cố xảy ra trong quá trình làm việc.

Lớp tập huấn nhóm 6
Kết thúc lớp tập huấn, Ban tổ chức tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả của các học viên. Kết quả 100% học viên đạt yêu cầu.
Song song với công tác huấn luyện an toàn lao động, hàng năm Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh đều tiến hành triển khai kiểm tra đánh giá môi trường làm việc nhằm kiểm soát điều kiện lao động, phát hiện các yếu tố có hại kịp thời, áp dụng các giải pháp cải thiện đạt tiêu chuẩn theo quy định hiện hành.

Các học viên làm bài đánh giá sau buổi tập huấn

SHARE