Ngày Hội Hiến máu tình nguyện “Chiến dịch những giọt máu hồng” – Hè năm 2015

0
1825

Hiến máu tình nguyện là một hành động cao cả, là một nghĩa cử cao đẹp của con người với con người và là truyền thống tương thân, tương ái của người Việt Nam. Trong những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện đã được tổ chức thường xuyên và được đông đảo cán bộ, viên chức và người lao động của Viện Y Dược học dân tộc tham gia, đã góp phần rất quan trọng vào việc cứu sống và điều trị cho các bệnh nhân.

Tiếp tục thực hiện truyền thống tốt đẹp trên và thể hiện tinh thần tự nguyện chung tay vì sức khoẻ cộng đồng của cán bộ, viên chức, người lao động Viện Y Dược học dân tộc; được sự chấp thuận của Đảng ủy, Ban giám đốc Viện, ngày 24/6/2015 03 đoàn thể: Công đoàn – Hội Cựu chiến binh – Đoàn Thanh niên Viện đã tổ chức Ngày Hội hiến máu tình nguyện “Chiến dịch những giọt máu hồng” – Hè năm 2015. Ngày hội đã thu hút đông đảo cán bộ, viên chức, người lao động của Viện, cùng người nhà bệnh nhân và các sinh viên tham gia. Kết quả có 54 lượt người tham gia hiến máu và thu được gần 60 đơn vị máu.

Một số hình ảnh về Ngày hội hiến máu tình nguyện:

87654321

SHARE