Thông báo tuyển dụng Viên chức năm 2017

0
3214

Viện Y Dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh trân trọng thông báo tuyển dụng
Viên chức năm 2017 cụ thể như sau:

1. NHU CẦU TUYỂN DỤNG: Viện Y dược học Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh  TUYỂN DỤNG: 90 chỉ tiêu
2. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG:
Người có đủ các điều kiện sau đây, không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
a) Tuổi của người dự tuyển: Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định.
b) Có đơn đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;
c) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với yêu cầu cầu của vị trí việc làm.
d) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.
đ) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển;
e) Không đang trong thời gian bị xem xét kỷ luật, thi hành quyết định kỷ luật từ khiển trách trở lên hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang thi hành án hình sự.
f) Ưu tiên xét tuyển đối tượng có các tiêu chuẩn được quy định tại khoản 2, Điều 10 của NĐ 29/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012: Anh hùng lực lượng vũ trang; Anh hùng lao động; Thương binh; Người hưởng chính sách như thương binh; Con liệt sĩ; Con thương binh; Con của người hưởng chính sách như thương binh; Người dân tộc ít người; Đội viên thanh niên xung phong; Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ; Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự; Người dự tuyển là nữ.v.v…
3. ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN THAM GIA DỰ TUYỂN:
a) Đối với viên chức gắn với chức danh nghề nghiệp hạng III:
– Chuyên viên: theo Quy định tại Điều 7 của Thông tư Số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính.
– Kế toán viên: theo Quy định tại Điều 5 của Thông tư Số 09/2010/TT-BNV ngày 11/09/2010 của Bộ Nội vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ.
– Bác sĩ hạng III: theo Quy định tại Điều 6 của Thông tư liên tịch Số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ.
– Dược sĩ hạng III: theo Quy định tại Điều 6 của Thông tư liên tịch Số 27/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược.
– Điều dưỡng hạng III: theo Quy định tại Điều 5 của Thông tư liên tịch Số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.
– Kỹ sư hạng III: theo Quy định tại Điều 10 của Thông tư liên tịch Số 24/2014/TTLT-KHCN-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ Khoa học và công nghệ, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ.
b) Đối với viên chức gắn với chức danh nghề nghiệp hạng IV:
– Điều dưỡng hạng IV: theo Quy định tại Điều 6 của Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.
– Y sĩ hạng IV: theo Quy định tại Điều 10 của Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ.
– Dược hạng IV: theo Quy định tại Điều 7 của Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược.
– Kỹ thuật y hạng IV: theo Quy định tại Điều 12 của Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.
– Kỹ thuật viên hạng IV: theo Quy định tại Điều 11 của Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-KHCN-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ Khoa học và công nghệ, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ.
– Kế toán viên trung cấp: theo Quy định tại Điều 7 của Thông tư số 09/2010/TT-BNV ngày 11/09/2010 của Bộ Nội vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ.
– Cán sự: theo Quy định tại Điều 8 của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính.
4. THÀNH PHẦN HỒ SƠ :
Người đăng ký dự tuyển nộp 01 bộ hồ sơ gồm:
4.1 Đơn đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV.
4.2 Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của uỷ ban nhân dân xã – phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
4.3 Bản sao giấy khai sinh, chứng minh nhân dân và bản sao hộ khẩu thường trú.
4.4 Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập toàn khóa (gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; trường hợp có văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được cấp có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp.
4.5 Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe.
Đối với người có giấy khám sức khoẻ có kết luận đủ sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền của nước ngoài cấp thì giấy khám sức khoẻ được sử dụng trong trường hợp Việt Nam và quốc gia hoặc vùng lãnh thổ cấp giấy khám sức khoẻ có điều ước hoặc thoả thuận thừa nhận lẫn nhau và thời hạn sử dụng của giấy khám sức khoẻ không quá 6 tháng kể từ ngày được cấp. Giấy khám sức khoẻ phải được dịch sang tiếng Việt có chứng thực bản dịch.
4.6 Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên cộng điểm trong dự tuyển viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
4.7 Hai ảnh cỡ 4 x 6 cm, kiểu ảnh chứng minh nhân dân, có ghi đủ họ tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh (thời gian chụp không quá 6 tháng).
4.8 Ba phong bì có dán tem thư và ghi rõ địa chỉ của người nhận tin.
Lưu ý: Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển tại một vị trí tuyển dụng, nếu người dự tuyển nộp hồ sơ vào 02 chỉ tiêu tuyển dụng trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự tuyển.

HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG, NỘI DUNG, CÁCH TÍNH ĐIỂM VÀ CÁCH XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN:
1. Hình thức tuyển dụng:
Viện Y dược học dân tộc tổ chức tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển, kiểm tra sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.
2. Xét hồ sơ : Hồ sơ dự tuyển đạt yêu cầu phải thỏa các điều kiện sau:
– Có đầy đủ các thành phần hồ sơ, ứng với vị trí việc làm đăng ký dự tuyển được quy định tại điểm 4 kế hoạch này.
3. Nội dung xét tuyển:
– Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.
– Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn (do Ban sát hạch thực hiện) về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển, nội dung cụ thể như sau:
1. Kiến thức chung về pháp luật (Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế; Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009);
2. Câu hỏi lĩnh vực chuyên môn có liên quan.
– Kết quả đánh giá người lao động năm 2016 đối với những người đã làm việc theo diện hợp đồng tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp và không vi phạm những điều khoản trong hợp đồng lao động.
4. Cách tính điểm:
a) Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.
b) Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.
c) Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2.
d) Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.
đ) Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn tính theo quy định tại Điểm a, b, d.
e) Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì kết quả xét tuyển là tổng số điểm được tính tại Điểm c và d.
5. Cách xác định người trúng tuyển:
a) Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:
– Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên;
– Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm sát hạch (phỏng vấn) cao hơn là người trúng tuyển.
c) Nếu tổng số điểm sát hạch bằng nhau thì Viện trưởng quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định tại Khoản 2, Điều 10 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP.
d) Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định tại Khoản c thì Viện trưởng phỏng vấn trực tiếp và quyết định người trúng tuyển.
– Không thực hiện bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

LỆ PHÍ XÉT TUYỂN: Dự kiến 500.000 đồng/thí sinh (Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 228/2016/TTLT-BTC-BNV ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức).
THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ:
1.Thời gian: ít nhất 20 ngày kể từ ngày đăng báo, từ ngày 16/11/2017 đến hết ngày 13/12/2017 (Sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ đến 16 giờ 30).
2. Địa điểm: phòng Tổ chức cán bộ – Viện Y dược học dân tộc, số 273 Nguyễn Văn Trỗi, P10, Quận Phú Nhuận, TPHCM. Số điện thoại: 028.38.449.813.
3. Thời gian xét tuyển: Dự kiến từ ngày 12/01/2018 đến 15/01/2018.

HỒ SƠ VÀ ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG:
1. Đơn đăng ký dự tuyển:
2. Vị trí, Yêu cầu, Mô tả công việc:
3. Tiêu chí và yêu cầu tuyển dụng:
TÀI LIỆU THAM KHẢO THÊM:
1. Luật Viên chức:
2. Luật khám chữa bệnh:

Lưu ý: Các trường hợp không đạt yêu cầu, Viện sẽ không hoàn trả lại hồ sơ. Các thông về tổ chức tuyển dụng được đăng trên website và bảng niêm yết của Viện Y Dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh

SHARE