Hướng dẫn tạo tài khoản BẢO HIỂM XÃ HỘI trên ứng dụng VSSID

Nhằm tạo điều kiện cho người tham gia BHXH, BHYT, có thể tiếp cận thông tin, thực hiện các dịch vụ công một cách tiện lợi, dễ dàng, nhanh chóng, hiện nay, BHXH đã nâng cấp và đẩy mạnh việc cài đặt ứng dụng VssID trên nền tảng di động. Theo đó, ứng dụng này sẽ góp phần tiến tới việc thay thế Sổ BHXH, Thẻ BHYT giấy như hiện nay.

0
268

Nhằm tạo điều kiện cho người tham gia BHXH, BHYT, có thể tiếp cận thông tin, thực hiện các dịch vụ công một cách tiện lợi, dễ dàng, nhanh chóng, hiện nay, BHXH đã nâng cấp và đẩy mạnh việc cài đặt ứng dụng VssID trên nền tảng di động. Theo đó, ứng dụng này sẽ góp phần tiến tới việc thay thế Sổ BHXH, Thẻ BHYT giấy như hiện nay.

SHARE