Bài tập thở, vận động cho F0, F1 tại nhà

Thở 4 thời để nâng cao sức khỏe phòng và điều trị một số bệnh mạn tính, đặc biệt hỗ trợ rất tốt cho các bệnh lý về đường hô hấp, hỗ trợ khá hiệu quả cho các bệnh nhân đang điều trị covid, nhất là các bệnh nhân F0 cách ly tại nhà, hoặc các bệnh nhân đang điều trị ở tầng 1, 2, chủ yếu nâng cao phục hồi chức năng hệ hô hấp, ổn định hệ thần kinh chức năng.

0
1907

Thở 4 thời để nâng cao sức khỏe phòng và điều trị một số bệnh mạn tính, đặc biệt hỗ trợ rất tốt cho các bệnh lý về đường hô hấp, hỗ trợ khá hiệu quả cho các bệnh nhân đang điều trị covid, nhất là các bệnh nhân F0 cách ly tại nhà, hoặc các bệnh nhân đang điều trị ở tầng 1, 2, chủ yếu nâng cao phục hồi chức năng hệ hô hấp, ổn định hệ thần kinh chức năng.

SHARE