Dời lịch khai giảng lớp Châm cứu sơ cấp ngoài giờ 09

0
1415

Phòng Đào tạo – Nghiên cứu khoa học – Chỉ đạo tuyến Viện Y Dược học dân tộc thông báo dời chiêu sinh lớp Châm cứu sơ cấp Ngoài giờ 09
Giáo viên : LY. Đoàn Diệp Trọng, Ths.BS. Lê Ngọc Thanh
Khai giảng: Thứ 7 ngày 16 – 12 – 2017 ( Khi đủ 20 học viên đăng ký )
Ngày học: Thứ Bảy – Chủ Nhật
Giờ học: 13 giờ 30 – 17 giờ 00
Học phí: 1.600.000đ (bao gồm tài liệu)/ khóa/15 buổi học
Chú ý: Khi đăng ký, học viên nộp 1 tấm hình 2×3 để làm thẻ học viên.
Sau khi kết thúc lý thuyết học viên đăng ký thực hành:
Học phí: Thực hành trong giờ: 500.000đ.
Thực hành ngoài giờ: 800.000đ.

SHARE