Dời lịch khai giảng lớp Đông dược cơ bản khóa 60

0
786
Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh thông báo chương trình phổ cập kiến thức đông y chiêu sinh lớp Đông dược cơ bản khóa 60 như sau:

Giáo viên : ThS. Ds. Hà Văn Hùng, Ds.CKI. Trần Thị Thanh Hương, ThS. Nguyễn Thị Diệu, TS.BS. Nguyễn Hoàng Việt, ThS.BS.Trương Đỗ Anh Huy

Khai giảng :      18 – 9 – 2017 (khi đủ 20 học viên đăng ký)

Ngày học :         Hai – Tư  – Sáu

Giờ học :            14 giờ – 16 giờ

Học phí :            1.800.000đ (bao gồm tài liệu)/khóa/40 buổi học

SHARE