Danh sách Bác Sĩ khám theo yêu cầu

0
12676
STT Họ và Tên
Chức danh Khoa / Phòng
1 [sg_popup id=”37″]Dương Ngọc Trâm Anh[/sg_popup] Bác sỹ Khoa Nội Cơ xương khớp
2 [sg_popup id=”27″]Nguyễn Tuấn Anh[/sg_popup] Thạc sỹ Bác sỹ Khoa Nội Ung bướu
3 Huỳnh Thanh Ân Bác sỹ chuyên khoa I Khoa Nội Tim mạch – Thần kinh
4 [sg_popup id=”11″]Nguyễn Thị Ngọc Diệp[/sg_popup] Thạc sỹ Bác sỹ Khoa Nội Cơ xương khớp
5 [sg_popup id=”38″]Ngô Anh Dũng[/sg_popup] Tiến sỹ Bác sỹ Phòng Đào tạo – Nghiên cứu khoa học – Chỉ đạo tuyến
6 [sg_popup id=”23″]Trần Lương Khánh Dương[/sg_popup] Bác sỹ Khoa Khám bệnh đa khoa
7 Lê Văn Hải Bác sỹ chuyên khoa II Khoa Khám bệnh đa khoa
8 [sg_popup id=”34″]Trương Trung Hiếu[/sg_popup] Thạc sỹ Bác sỹ Khoa Nội Tim mạch – Thần kinh
9 [sg_popup id=”6″]Tạ Thị Phước Hòa[/sg_popup] Thạc sỹ Bác sỹ Phòng Đào tạo – Nghiên cứu khoa học – Chỉ đạo tuyến
10 [sg_popup id=”9″]Hồ Ngọc Hồng[/sg_popup] Bác sỹ chuyên khoa II Khoa Nội Tim mạch – Thần kinh
11 [sg_popup id=”18″]Trương Đỗ Anh Huy[/sg_popup] Thạc sỹ Bác sỹ Phòng Đào tạo – Nghiên cứu khoa học – Chỉ đạo tuyến
12 [sg_popup id=”10″]Phan Quốc Hưng[/sg_popup] Bác sỹ Khoa Châm cứu – Dưỡng sinh
13 [sg_popup id=”13″]Trần Vũ Lan Hương[/sg_popup] Bác sỹ chuyên khoa I Phòng Kế hoạch tổng hợp
14 [sg_popup id=”32″]Trần Tuấn Khanh[/sg_popup] Bác sỹ chuyên khoa I Khoa Nội Ung bướu
15 [sg_popup id=”20″]Trương Thị Ngọc Lan[/sg_popup] TS.Bác sỹ Phòng Đào tạo – Nghiên cứu khoa học – Chỉ đạo tuyến
16 [sg_popup id=”15″]Trần Thị Hương Lan[/sg_popup] Bác sỹ chuyên khoa I Khoa Châm cứu – Dưỡng sinh
17 [sg_popup id=”22″]Hà Thị Nga[/sg_popup] Thạc sỹ Bác sỹ Khoa Khám bệnh đa khoa
18 Quan Vũ Ngọc Thạc sỹ Bác sỹ Khoa Ngoại Tổng hợp
19 [sg_popup id=”14″]Nguyễn Khoa Nguyên[/sg_popup] Bác sỹ chuyên khoa I Khoa Khám bệnh đa khoa
20 [sg_popup id=”35″]Lê Thị Kim Oanh[/sg_popup] Thạc sỹ Bác sỹ Khoa Nội Tim mạch – Thần kinh
21 [sg_popup id=”4″]Trần Minh Quang[/sg_popup] Thạc sỹ Bác sỹ Khoa Nội Tim mạch – Thần kinh
22 Đỗ Thường Quân Bác sỹ Phòng Kế hoạch tổng hợp
23 [sg_popup id=”28″]Nguyễn Tuấn Quyên[/sg_popup] Thạc sỹ Bác sỹ Khoa Ngoại Tổng hợp
24 [sg_popup id=”8″]Vũ Thái Sơn[/sg_popup] Thạc sỹ Bác sỹ Khoa Nội Cơ xương khớp
25 [sg_popup id=”24″]Lê Ngọc Thanh[/sg_popup] Thạc sỹ Bác sỹ Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn
26 [sg_popup id=”5″]Trương Đức Thành[/sg_popup] Bác sỹ chuyên khoa II Khoa Nội Tim mạch – Thần kinh
27 [sg_popup id=”29″]Nguyễn Bình Phương Thảo[/sg_popup] Thạc sỹ Bác sỹ Khoa Ngoại Tổng hợp
28 Phạm Ngọc Thu Bác sỹ chuyên khoa I Phòng Kế hoạch tổng hợp
29 [sg_popup id=”26″]Phan Minh Trí[/sg_popup] Thạc sỹ Bác sỹ Khoa Ngoại Tổng hợp
30 Nguyễn Diệu Ngọc Tuyền Thạc sỹ Bác sỹ Phòng Quản lý chất lượng
31 [sg_popup id=”3″]Đặng Thế Vũ[/sg_popup] Thạc sỹ Bác sỹ Khoa Nội Ung bướu
32 [sg_popup id=”25″]Cao Văn Vui[/sg_popup] Bác sỹ chuyên khoa I Khoa Nội Cơ xương khớp

 

SHARE