Bản tin về công tác quản lý chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2022

Ban hành Bản tin về công tác quản lý chất lượng bệnh viện theo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam (phiên bản 2.0) tại Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2022

0
1865

Ban hành Bản tin về công tác quản lý chất lượng bệnh viện theo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam (phiên bản 2.0) tại Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2022

stt Khoa, phòng đăng ký Đặc tính Tên chỉ số chất lượng Mục tiêu Thực hiện Đạt
1.1 Khoa Khám bệnh đa khoa, Khoa Dược, khoa XN Hướng đến người bệnh Tỷ lệ hài lòng của người bệnh với dịch vụ KCB ngoại trú > 90 % 98.25% x
1.2 Khoa Khám bệnh đa khoa, Khoa Dược, khoa XN Hướng đến người bệnh Tỷ lệ hài lòng của người bệnh với dịch vụ KCB ngoại trú > 90 % 96% x
2 Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Phòng Điều dưỡng, các khoa lâm sàng An toàn Tỷ lệ viêm phổi do nhiễm khuẩn bệnh viện < 5% 0% x
3 Phòng Điều dưỡng An toàn Tỷ lệ người bệnh có nguy cơ té ngã (C6.3) < 10% 6.53% x
4 Phòng Kế hoạch tổng hợp, các khoa lâm sàng Hiệu suất Công suất sử dụng giường bệnh kế hoạch của Viện > 80 % 58.1%
5 Phòng Kế hoạch tổng hợp, các khoa lâm sàng Hiệu quả Thời gian nằm viện trung bình (bệnh thông thường) >15 ngày 17.63 ngày x
6 Phòng Quản lý chất lượng, các khoa, phòng An toàn Số sự cố y khoa nghiêm trọng <05 sự cố/năm 0 sự cố x
7 Phòng Quản lý chất lượng, các khoa, phòng An toàn Số sự cố ngoài y khoa nghiêm trọng <05 sự cố/năm 0 sự cố x
8 Phòng Quản lý chất lượng, các khoa Hướng đến người bệnh Tỷ lệ hài lòng của người bệnh với dịch vụ KCB nội trú > 90 % 99.13% x
9 Phòng Tổ chức cán bộ, các khoa, phòng Hướng đến nhân viên Tỷ lệ hài lòng của nhân viên y tế tại Viện > 90 % 97.8% x
10 Phòng Vật tư thiết bị y tế, các khoa Phòng Vật tư thiết bị y Tỷ lệ giường bệnh thiết kế an toàn, có thanh chắn gường. > 90 % 100% x

III. TỰ ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC ƯU ĐIỂM CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

1. Sự tập trung cao, thống nhất trong toàn Viện và có tính kế hoạch khi triển khai tổ chức thực hiện công tác cải tiến chất lượng, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại Viện Y dược học dân tộc thành phố Hồ Chí Minh

2. Công tác triển khai cải tiến chất lượng bệnh viện diễn ra đều đặn, nhanh chóng, được phân kỳ cụ thể hàng tháng để kiểm tra, đúc kết kinh nghiệm, đề ra phương pháp, phương án tổ chức phù hợp với tình hình thực tế tại Viện

3. Sự ủng hộ, tạo điều kiện và chỉ đạo sát thực tiễn của Đảng ủy – Ban giám đốc Sở y tế

4. Sự quan tâm chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của Đảng ủy – Ban giám đốc Viện, Hội đồng Quản lý chất lượng Viện đảm bảo công tác cải tiến chất lượng ,thực hiện đúng tiến độ và hiệu quả

5. Sự đồng lòng, đoàn kết, phối hợp chặt chẽ của các cán bộ, lãnh đạo chủ chốt của Viện đã tạo điều kiện trong việc triển khai công tác cải tiến chất lượng thuận lợi, dễ dàng

6. Sự đổi mới về cơ sở vật chất, đặc biệt là ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác khám chữa bệnh cũng như quản lý, đã góp phần giúp cho việc cải tiến chất lượng được nhanh chóng hơn, bắt kịp với xu thế thời đại công nghệ hiện nay

7. Lãnh đạo tốt công tác chăm lo vật chất, tinh thần cho cán bộ, viên chức, người lao động Viện và chăm lo cho bệnh nhân nghèo trong mùa dịch Covid-19

IV. TỰ ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC NHƯỢC ĐIỂM, VẤN ĐỀ TỒN TẠI

Trong 6 tháng đầu  năm 2022, Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng bệnh viện và triển khai hoạt động phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả tại Viện, đảm bảo an toàn cho người bệnh và nhân viên y tế Viện.

V XÁC ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ ƯU TIÊN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG

Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện công tác quản lý chất lượng theo mục tiêu, kế hoạch và triển khai báo cáo kết quả cải tiến chất lượng liên tục hàng tháng.

VI. GIẢI PHÁP, LỘ TRÌNH, THỜI GIAN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG

Tổ chức kiểm tra đánh giá chất lượng theo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện của Bộ Y tế định kỳ theo quý/6 tháng/năm.

VII. KẾT LUẬN, CAM KẾT CỦA BỆNH VIỆN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG

Đảm bảo thực hiện đúng lộ trình đề ra trong công tác cải tiến chất lượng bệnh viện trong 6 tháng cuối năm 2022

1.Thực hành 5s trong phòng chống dịch Covid -19


2.Thực hiện Ngày vệ sinh tay thế giới năm 2022: “Đoàn kết vì sự an toàn: Rửa sạch đôi bàn tay của bạn” (Unite for safety – Clean your hands).

3. Thực hiện phòng ngừa nguy cơ ngã tại Viện

SHARE