Bản tin về công tác quản lý chất lượng bệnh viện năm 2022

Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh triển khai Thông báo ban hành Bản tin về công tác quản lý chất lượng bệnh viện, Bảng tin an toàn y tế số 1, số 2, số 3, số 4 theo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam (phiên bản 2.0) tại Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022, cụ thể như sau

0
472

Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh triển khai Thông báo ban hành Bản tin về công tác quản lý chất lượng bệnh viện, Bảng tin an toàn y tế số 1, số 2, số 3, số 4 theo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam (phiên bản 2.0) tại Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022, cụ thể như sau:

SHARE