Hoạt động dâng hương, dâng hoa tại Khu tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ Nguyễn Văn Trỗi – Kỷ niệm 40 năm ngày Truyền thống Thanh niên công nhân Thành phố (15/10/1982-15/10/2022)

Nhân kỷ niệm 58 năm Ngày Anh hùng liệt sỹ Nguyễn Văn Trỗi hy sinh (15/10/1964 - 15/10/2022) và kỷ niệm 40 năm Ngày Truyền thống Thanh niên công nhân Thành phố (15/10/1982- 15/10/2022). Đoàn viên Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh dâng hương, dâng hoa đến người thanh niên công nhân yêu nước với tinh thần "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh" tại Khu tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ Nguyễn Văn Trỗi tại Quận 3.

0
508

Nhân kỷ niệm 58 năm Ngày Anh hùng liệt sỹ Nguyễn Văn Trỗi hy sinh (15/10/1964 – 15/10/2022) và kỷ niệm 40 năm Ngày Truyền thống Thanh niên công nhân Thành phố (15/10/1982- 15/10/2022). Đoàn viên Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh dâng hương, dâng hoa đến người thanh niên công nhân yêu nước với tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” tại Khu tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ Nguyễn Văn Trỗi tại Quận 3.
Tại chân cầu Công Lý người anh hùng Nguyễn Văn Trỗi đã xung phong nhận nhiệm vụ đặt mìn để ám sát phái đoàn quân sự chính trị cao cấp của Chính phủ Hoa Kỳ do Bộ trưởng quốc phòng Robert McNamara dẫn đầu. Nguyễn Văn Trỗi bị xử bắn tại sân sau nhà lao Chí Hòa lúc 9 giờ 45 phút ngày 15/10/1964. Trong những phút cuối đời mình, anh rất can trường, không đồng ý cho bọn Đế quốc và tay sai bịt mắt, không xưng tội trước kẻ thù. Hành động và sự hy sinh của anh làm lay động triệu triệu trái tim nhân dân Việt Nam yêu nước và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Anh thực sự là tấm gương tiêu biểu cho tinh thần đấu tranh cách mạng của thanh niên công nhân thành phố.
Khoảng cuối tháng 10 năm 1964 Chủ tịch Hồ Chí Minh ghi bút tích dưới tấm hình Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi trước pháp trường: “Vì Tổ quốc, vì nhân dân, Liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi đã anh dũng đấu tranh chống đế quốc Mỹ đến hơi thở cuối cùng. Chí khí lẫm liệt của anh hùng Nguyễn Văn Trỗi là một tấm gương cách mạng sáng ngời cho mọi người yêu nước, nhất là cho các cháu thanh niên học tập!”.

Cán bộ, viên chức, Đoàn viên Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh dâng hương diễn ra để tưởng nhớ đến sự hy sinh anh dũng của anh đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, nguyện sống xứng đáng với những gì mà ông cha đã cống hiến, để trở thành những người chiến sĩ trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, với nhân dân Việt Nam anh hùng, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh và nghĩa tình.

SHARE