Hội Cựu chiến binh Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 – 2027

Ngày 28/5/2022, được sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Viện, Hội Cựu chiến binh Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2022 - 2027 để đánh giá tình hình công tác Hội nhiệm kỳ IV, xây dựng kế hoạch công tác và bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới.

0
868

Ngày 28/5/2022, được sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Viện, Hội Cựu chiến binh Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2022 – 2027 để đánh giá tình hình công tác Hội nhiệm kỳ IV, xây dựng kế hoạch công tác và bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới. Dự đại hội có các đồng chí đại diện Đảng uỷ, Ban Giám đốc Viện, Ban chấp hành Công Đoàn, Đoàn Thanh niên Viện, lãnh đạo các khoa, phòng, trung tâm và các hội viên Hội Cựu chiến binh Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh.


Tại Đại hội, đồng chí Lê Văn Phương, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh thay mặt Ban chấp hành trình bày dự thảo báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Hội nhiệm kỳ IV (2017 – 2022) và phương hướng nhiệm vụ hoạt động của Hội nhiệm kỳ V (2022 – 2027).


Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ qua đã nêu rõ các kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của hội: Đoàn kết, tập hợp, vận động Cựu chiến binh giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa và khối đại đoàn kết dân tộc; Tổ chức, động viên Cựu chiến binh nêu cao ý chí, tinh thần tự lực, tự cường, đẩy mạnh hoạt động tình nghĩa, giúp nhau nâng cao đời sống vươn lên làm giàu hợp pháp, góp phần phát triển kinh tế gia đình và xã hội; Tích cự tham gia các cuộc vận động, các phong trào của cơ quan, đơn vị, địa phương; Phối hợp với Công đoàn, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tại Viện tích cực tham gia giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thanh niên, viên chức và người lao động Viện.
Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội Cựu chiến binh Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh đã nỗ lực phấn đầu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu. Liên tục giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh. Trong đó tập thể và nhiều cá nhân tỉnh hội được hội cấp trên khen thưởng được Đảng ủy, lãnh đạo Bệnh viện ghi nhận và đánh giá cao.
Sau gần 3 giờ làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội Hội Cựu chiến binh Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã tín nhiệm và bầu ra Ban chấp hành mới gồm 03 đồng chí: Lê Văn Phương, Châu Thanh Điền, Phạm Văn Chuân.




Trong nhiệm kỳ sắp tới, Ban Chấp hành khóa mới tiếp tục là những người có trách nhiệm, bản lĩnh chính trị vững vàng để có thể cụ thể hóa những công việc, cụ thể hóa những giải pháp và cụ thể hóa những hành động để Hội Cựu Chiến binh ngày càng vững mạnh hơn. Đại hội Cựu chiến binh Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022- 2027 đã đánh dấu sự trưởng thành và phát triển mạnh mẽ của phong trào cựu chiến binh. Hội Cựu chiến binh Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh tiếp tục đoàn kết nỗ lực phấn đấu tranh thủ mọi thời cơ, quyết tâm thực hiện các Nghị quyết của Đảng, xứng đáng với vai trò nòng cốt góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị nhằm xây dựng Viện ngày càng phát triển.

SHARE