Lễ ký kết ghi nhớ hợp tác giữa Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Y học cổ truyền Thành phố Cần Thơ

Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh đã thực hiện ký kết ghi nhớ dựa trên căn cứ bản thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TP. Hồ Chí Minh và TP. Cần Thơ đến năm 2025; trên cơ sở thực hiện bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác giữa Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh và Sở Y tế các tỉnh, thành vùng đồng bằng sông Cửu Long; bản thỏa thuận hợp tác phát triển giữa Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh và Sở Y tế TP. Cần Thơ giai đoạn từ đây đến năm 2025; trong đó hợp tác phát triển kỹ thuật chuyên sâu giữa Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh và Sở Y tế TP. Cần Thơ giai đoạn từ đây đến năm 2025.

0
703

Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh đã thực hiện ký kết ghi nhớ dựa trên căn cứ bản thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế – xã hội giữa TP. Hồ Chí Minh và TP. Cần Thơ đến năm 2025; trên cơ sở thực hiện bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác giữa Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh và Sở Y tế các tỉnh, thành vùng đồng bằng sông Cửu Long; bản thỏa thuận hợp tác phát triển giữa Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh và Sở Y tế TP. Cần Thơ giai đoạn từ đây đến năm 2025; trong đó hợp tác phát triển kỹ thuật chuyên sâu giữa Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh và Sở Y tế TP. Cần Thơ giai đoạn từ đây đến năm 2025.

BS.CKII Huỳnh Nguyễn Lộc – Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh ký kết ghi nhớ hợp tác với BS.CKII Đoàn Văn Luân – Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền TP. Cần Thơ
Căn cứ theo Quyết định số 4026/QĐ-BYT ngày 20/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành quy định phân công công tác chỉ đạo tuyến trong lĩnh vực khám, chữa bệnh, Phân công đầu ngành và phạm vi chỉ đạo tuyến trong lĩnh vực khám, chữa bệnh cho chuyên khoa Y học cổ truyền, Phân công Viện Y Dược học dân tộc phụ trách các tỉnh/ thành phố: Miền Nam và Tây Nguyên
Nhằm hướng đến mục tiêu giảm tải cho hệ thống y tế Thành phố Hồ Chí Minh, đưa Thành phố sớm trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe khu vực Asean cũng như hình thành chuỗi liên kết hệ thống y tế chất lượng, góp phần nâng cao công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người dân đồng bằng sông Cửu Long ngày một tốt hơn. Vì vậy Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ ký kết ghi nhớ hợp tác giữa các đơn vị thuộc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị thuộc Sở Y tế Thành phố Cần Thơ.
Lễ ký kết có sự tham dự của giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, giám đốc Sở y tế Cần Thơ và lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở Y tế của 2 Thành phố.

PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng – Giám đốc Sở y tế TP.Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ
Tại buổi lễ, các đơn vị thuộc Sở y tế của 2 Thành phố đã có buổi trao đổi, chia sẽ học hỏi kinh nghiệm trong công tác quản lí, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực y tế, chú trọng đào tạo nhân lực y tế chất lượng cao, phát triển cơ sở hạ tầng hiện đại, phát triển kỹ thuật y tế chuyên sâu, đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong việc khám, chữa bệnh, đặc biệt chú trọng phát triển du lịch y tế, kết hợp giữa Y học cổ truyền và Y học hiện đại.

Tại đây, các đơn vị cũng đã đưa ra các kiến nghị về cơ chế và chính sách nhằm thu hút các bệnh viện uy tính trên thế giới đến mở cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt chú trọng cơ chế chính sách huy động nguồn lực xã hội tham gia phát triển y tế chuyên sâu, cơ chế thúc đẩy đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và chất lượng cung ứng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Tại buổi lễ ký kết, Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia ký kết ghi nhớ hợp tác với Bệnh viện Y học cổ truyền Thành phố Cần Thơ với mong muốn cùng nhau hợp tác đưa ngành Y học cổ truyền ngày càng phát triển, kết hợp Y học hiện đại đưa ngành Y tế nước ta ngày càng phát triển ngang tầm quốc tế.

SHARE