Thông báo hoạt động khám, chữa bệnh dịp Tết Dương lịch 2024

Viện Y dược học dân tộc thông báo hoạt động khám, chữa bệnh dịp Tết Dương lịch 2024

0
155

Viện Y dược học dân tộc thông báo hoạt động khám, chữa bệnh dịp Tết Dương lịch 2024
1. Khám, chữa bệnh ngoại trú
Từ ngày thứ 7 (30/12/2023) đến ngày thứ 2 (01/01/2024)
Sáng: Từ 7h30 đến 11h30
Chiều: Từ 13h30 đến 16h30
Thu phí khám, chữa bệnh theo khung giá yêu cầu ngoài giờ
2. Khám, chữa bệnh nội trú và các hoạt động của trung tâm, nhà thuốc
Hoạt động bình thường xuyên suốt dịp Tết Dương lịch

SHARE