Đại hội đoàn viên Chi đoàn bộ phận trực thuộc Đoàn cơ sở Viện Y dược học dân tộc lần thứ IV, nhiệm kỳ 2024 – 2027

Từ ngày 22 tháng 5 năm 2024 đến ngày 25 tháng 5 năm 2024, các Chi đoàn bộ phận trực thuộc Đoàn cơ sở Viện Y dược học dân tộc đã long trọng tổ chức Đại hội đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2024 – 2027 nhằm bầu ra Ban chấp hành chi đoàn mới nhiệm kỳ 2024 – 2027

0
198

Thực hiện theo Điều lệ Đoàn và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khóa XI; Kế hoạch số 45-KH/ĐTN ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Ban Chấp hành Viện Y dược học dân tộc về việc chỉ đạo Đại hội Chi đoàn bộ phận trực thuộc Đoàn cơ sở Viện Y dược học dân tộc nhiệm kỳ 2024 – 2027; Được sự chỉ đạo và thống nhất của Ban Chấp hành Đoàn Cơ sở về công tác tổ Chức Đại hội.
Từ ngày 22 tháng 5 năm 2024 đến ngày 25 tháng 5 năm 2024, các Chi đoàn bộ phận trực thuộc Đoàn cơ sở Viện Y dược học dân tộc đã long trọng tổ chức Đại hội đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2024 – 2027 nhằm bầu ra Ban chấp hành chi đoàn mới nhiệm kỳ 2024 – 2027.

Khai mạc Đại hội Đoàn viên đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Chi đoàn Khối Y lần thứ IV, nhiệm kỳ 2024 – 2027

Ngay sau phần tổ chức nghi lễ, các Đoàn viên Thanh niên đã được nghe Đoàn chủ tịch đại hội trình bày tóm tắt báo cáo tổng kết hoạt động công tác Đoàn và phong trào Thanh niên Chi đoàn Khối Y lần III, nhiệm kỳ 2022 – 2024 cũng như Phương hướng hoạt động của Chi đoàn Khối Y lần thứ IV, nhiệm kỳ 2024 – 2027.
BCH thông qua báo cáo kiểm điểm của BCH Chi đoàn, đa số đoàn viên đều có công tác tư tưởng chính trị vững vàng, lối sống lành mạnh, tổ chức kỷ luật tốt, xung kích trong công việc, tham gia nhiệt tình các phòng trào Đoàn . Đây cũng chính là dịp để chi đoàn nhìn nhận lại ưu khuyết điểm trong nhiệm kỳ qua, đánh giá lại tiến độ thực hiện công việc đồng thời tìm hiểu lý do chưa được khắc phục, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho công tác nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.
Trong suốt nhiệm kỳ vừa qua, các Chi Đoàn nhận được sự quan tâm và chỉ đạo sâu sát của Đảng Ủy – Ban Giám đốc Viện vào thế hệ trẻ. Bên cạnh đó, Chi Đoàn còn nhận được sự quan tâm từ phía cấp Ủy chi Bộ, thường xuyên chăm lo giáo dục, bồi dưỡng, tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn Thanh niên trong các hoạt động xung kích thực hiện nhiệm vụ chính trị tại Viện. Sự hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi của lãnh đạo các Khoa Phòng khi đoàn tổ chức các hoạt động.

Đồng chí Nguyễn Minh Thụy – Bí thư đoàn, Đoàn thanh niên Viện Y dược học dân tộc phát biểu tại Đại hội đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chi đoàn khối Dược lần thứ IV, Nhiệm Kỳ 2024 – 2027

Đại hội đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2024 – 2027, các Chi đoàn – Đoàn Thanh niên Viện Y dược học dân tộc đã bầu ra một Ban chấp hành có đủ năng lực, phẩm chất để lãnh đạo hoạt động Đoàn trong nhiệm kỳ 2024 – 2027.

Đồng chí Đỗ Anh Tú – Bí thư đoàn, Chi đoàn khối các Phòng chức năng trình bài báo cáo tại Đại hội đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Tại Đại hội đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chi đoàn Khối Y lần thứ IV, nhiệm kỳ 2024 – 2027, đến tham dự có Đảng ủy Viện, Cấp ủy chi bộ, lãnh đạo các Khoa cùng với sự tham gia của 96 Đoàn viên thanh niên, để bầu ra Ban chấp hành chi đoàn mới nhiệm kỳ 2024 – 2027.
Tại Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Chi đoàn khối Y – Đoàn Thanh niên Viện Y dược học dân tộc nhiệm kỳ 2024 – 2027 có 5 đồng chí:
1. Đồng chí Hồ Thành Lộc
2. Đồng chí Nguyễn Tố Vân
3. Đồng chí Phạm Nhật Trường
4. Đồng chí Nguyễn Trương Hoài Thương
5. Đồng chí Nguyễn Hồ Thúy Vi

Đồng chí Trần Cao Đạt – Phó Bí thư đoàn, Đoàn thanh niên Viện Y dược học dân tộc tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Chi đoàn khối Y, nhiệm kỳ 2024 – 2027

Tại Đại hội đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chi đoàn Khối Dược lần thứ IV, nhiệm kỳ 2024 – 2027, đến tham dự có Đảng ủy Viện, Cấp ủy chi bộ, lãnh đạo Khoa cùng với sự tham gia của 23 Đoàn viên thanh niên, để bầu ra Ban chấp hành chi đoàn mới nhiệm kỳ 2024 – 2027.
Tại Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Chi đoàn khối Dược – Đoàn Thanh niên Viện Y dược học dân tộc nhiệm kỳ 2024 – 2027 có 5 đồng chí:
1. Vũ Ngọc Phương Uyên
2. Lê Hoài Thanh Tâm
3. Nguyễn Anh Thoa
4. Phan Thanh Duy
5. Nguyễn Hoàng Phương Nam

Đồng chí Nguyễn Minh Thụy – Bí thư đoàn, Đoàn thanh niên Viện Y dược học dân tộc tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Chi đoàn khối Dược, nhiệm kỳ 2024 – 2027

Tại Đại hội đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chi đoàn Khối các Phòng chức năng lần thứ IV, nhiệm kỳ 2024 – 2027, đến tham dự có Đảng ủy Viện, Cấp ủy chi bộ, lãnh đạo các Phòng cùng với sự tham gia của 40 Đoàn viên thanh niên, để bầu ra Ban chấp hành chi đoàn mới nhiệm kỳ 2024 – 2027.
Tại Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Chi đoàn khối các Phòng chức năng – Đoàn Thanh niên Viện Y dược học dân tộc nhiệm kỳ 2024 – 2027 có 5 đồng chí:
1. Nguyễn Vũ Uyên Minh
2. Nguyễn Đình Như Phương
3. Trần Nguyễn Tấn Phương
4. Hà Thị Minh Trang
5. Trương Ngọc Bảo Trân

Đồng chí Nguyễn Văn Hinh – Phó Bí thư Đảng ủy Viện Y dược học dân tộc và Đồng chí Lê Ngọc Quí – Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn Viện Y dược học dân tộc tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Chi đoàn khối khối Các phòng chức năng, nhiệm kỳ 2024 – 2027
SHARE