Phát động tuần lễ truyền thông về phòng, chống kháng thuốc

0
159

Từ ngày 16-22/11/2015 sẽ diễn ra Tuần lễ truyền thông về phòng, chống kháng thuốc trên khắp cả nước – sự kiện lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam và sẽ được duy trì thực hiện hàng năm.
Đây là thông tin được đưa ra tại Hội thảo phát động và triển khai tuần lễ truyền thông về phòng, chống kháng thuốc tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc do Bộ Y tế phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam tổ chức ngày 26/10 tại Hà Nội.

 

SHARE